Formy płatności

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom udostępniamy zróżnicowane formy płatności. Możesz wybrać między szybkim przelewem transferuj.pl, płatnością za pomocą karty (obsługuje firma Elavon), tradycyjnym przelewem na nasze konto lub płatnością gotówką przy odbiorze przesyłki.
Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
Lista obsługiwanych form szybkich przelewów znajdziesz na stronie transferuj.pl.
Akceptowalne waluty:  tylko PLN.
Jeśli chcesz skorzystać z bezpośredniej, tradycyjnej płatności na nasz rachunek bankowy:
E-COMMERCE PRÓCHNIK Sp. z o.o.
Kilińskiego 228,
93 – 124 Łódź, 
Numer konta 35 1140 1010 0000 4427 6700 1001
Nasz bank: mBank ,
 
Jeśli wybierzesz tę formę płatności, w tytule przesyłki podaj numer zamówienia. Pozwoli nam to powiązać Twoją wpłatę z zamówieniem.


PRZELEW Z RACHUNKU PROWADZONEGO PRZEZ BANK ZAGRANICZNY
Celem prawidłowego wypełnienia dyspozycji przelewu z rachunku zagranicznego należy:
- w tytule przelewu wpisać: podaj numer zamówienia. Pozwoli nam to powiązać Twoją wpłatę z zamówieniem.
- podać kwotę wyrażoną w PLN ( Sprzedawca akceptuje jedynie kwoty wyrażone w PLN)
- podać numer rachunku w formacie IBAN, tj. PL 35 1140 1010 0000 4427 6700 1001
- podać kod SWIFT: BREXPLPWWA1, jeżeli bank tego wymaga - wybrać opcję
- wybrać opcję kosztów przelewu OUR (koszt przelewu w całości ponosi nadawca)